Ansøgningsproces

Vi tager os altid tid til at vurdere, hvor godt jeres projekt matcher det valgte støtteprogram, for det gælder om at få et tilsagn.

Når du har valgt at samarbejde med 1st Mile, griber vi ansøgningsprocessen an på en effektiv, fleksibel og professionel måde.

Efter et opstartsmøde, sender du relevant materiale såsom teknologibeskrivelser, forretningsplaner m.m. til os.

Herefter går vi i gang med skriveprocessen. Der vil undervejs være indlagt møder, så vi sikrer, at vi arbejder mod det fælles mål.

Når vi udarbejder fondsansøgninger, sikrer vi en gennemarbejdet og ambitiøs ansøgning ved at:

  • screene for sandsynlighed for succes
  • matche jeres projektidé med det rigtige støtteprogram
  • stille kritiske spørgsmål til jeres business case
  • sammensætte de rigtige partnerskaber
  • styre hele ansøgningsprocessen og skrive en ansøgning, der imødekommer støtteprogrammets kriterier
  • strukturere det optimale projekt som I vil nyde godt af efter projektopstart
  • udarbejde et operationelt budget og milepælsplan
  • sikre engagement fra hele partnerkredsen.

Vi har ressourcerne og de faglige kompetencer – også lige op til deadline.

Læs mere her, om hvordan vi kan hjælpe dig med at skrive din ansøgning eller ring til Søren Houmøller +45 40 44 67 14.