Oversigt

 • Næste deadline:

  18. Aug 2017

  Den Danske Maritime Fond

  Formålet med Den Maritime Fond er at styrke og udvikle den danske skibsfart og værftindustrien med henblik på at skabe nye arbejdspladser og styrke branchens virksomheder.

  >>>
  Søgefrekvens: 4 gange om året
 • Næste deadline:

  6. Sep 2017

  Horizon 2020 SME Instrument - fase 1

  Horizon 2020's fase 1 funding, ide til koncept, er rettet mod innovative små- og mellemstore virksomheder (SMV'er), der har en god ide, men mangler finansiering til test af levedygtigheden af jeres ide.

  Der kan søges støttemidler for € 50.000.

  >>>
  Søgefrekvens: 4 gange om året
 • Næste deadline:

  12. Sep 2017

  ElForsk

  Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram ElForsk giver tilskud (25 mio. kr. pulje) til forskning og udvikling og demonstration vedrørende effektiv anvendelse af el

  >>>
 • Næste deadline:

  2. Okt 2017

  EcoInnovation (MUDP)

  MUDP har åbnet for nye ansøgninger for 2017, og der er ca. 100 mio. kroner at søge om. 80 mio. kr. går til store fyrtårnsprojekter og udviklings- og demonstrationsprojekter, hvor ny teknologi demonstreres i fuld skala. De resterende 19,5 mio. kr. går til grøn innovation i mindre virksomheder.

  >>>
  Søgefrekvens: Årligt
 • Næste deadline:

  18. Okt 2017

  Horizon 2020 SME Instrument - Phase 2

  Horizon 2020's fase 2 funding, koncept til marked, er rettet mod innovative små- og mellemstore virksomheder (SMV'er), som mangler den fornødne kapital til at overvinde de klassiske huller i offentlig og privat finansiering.

  Der kan søges støttemidler mellem 500.000 til 2,5 mio. euro.

  >>>
  Søgefrekvens: 4 gange om året
 • Næste deadline:

  1. Dec 2017

  Innovationsfonden: InnoBooster

  InnoBooster investerer i videnbaserede innovationsprojekter fra små og mellemstore virksomheder, iværksættere og forskere.

  Der kan søges midler fra 50.000 til 5 mio. kr.

  >>>
  Søgefrekvens: Løbende